• 14 1
 • 02
 • IMG 9019
 • 13 1
 • Strukton 1
 • 01
 • 05
 • 06
 • 04
 • 12 1
 • 03
 • SAM 0660
 • 11
 • 10
 • 09
 • 07
 • B50---7 1
 • 14 1
 • 02
 • IMG 9019
 • 13 1
 • Strukton 1
 • 01
 • 05
 • 06
 • 04
 • 12 1
 • 03
 • SAM 0660
 • 11
 • 10
 • 09
 • 07
 • B50---7 1

Välkommen till NRSA

Nya utgåvor av Trafikverkets regler

Trafikverket har gett ut remisser på flera av regelverken för maskiner och aktiviteter i spårområdet.
Dessa ska gälla från 2021-06-01
Vi har nu möjlighet att tycka till om dessa ändringar...

Läs mer...


Information från Nordic Infracenter

Nordic Infracenter har startat upp två projekt som syftar till att hitta ett användningsområde för Nässjö kommuns övningsanläggning.
Det är en tågteknikerutbildning och...

Läs mer...


Jan Åström har förolyckats

Vi måste med stor sorg meddela att den 3:e augusti har vår kollega Jan Åström avlidit i en mc-olycka....

Läs mer...

jan


FprEN 17343 Railway applications

Nu kan inloggade medlemmar läsa FprEN 17343 Railway applications - general terms and definitions....

Läs mer...


Transportstyrelsens informationsmöte

Jan Åström och Ulf Steneryd deltog i Transportstyrelsens informationsmöte den 17 juni.
På det mötet behandlades följande punkter:

 • Arbetet med åtgärder med anledning av Covid-19
 • Status för fjärde järnvägspaketet
 • Internationellt arbete
 • ECM

Läs mer...


Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa uppdaterade och kompletterade uppgifter angående nya stambanor.
Detta gäller sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.
Detta görs för att undersöka om det är möjligt att inom investeringsramen på 205 miljarder....

Läs mer...


Nytt datum gällande ECM-förordningen

Transportstyrelsen har flyttat fram datumet för kravet att följa bilaga 2 i ECM-förordningen....

Läs mer...


Krav på operatör TA

Ändrat datum för kravet på operatör TA....

Läs mer...


PM Besiktningsmannaseminarium

Nu finns PM från besiktningsmannaseminariet 2020-03-31 publicerat....

Läs mer...


Framtidens järnvägsunderhåll

Nu finns det mer information om framtidens järnvägsunderhåll....

Läs mer...


Presentationerna från Transportstyrelsens ”Informationsmöte järnväg” den 27 mars.

Syftet med mötet var att ge information om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång och som kommer att påverka er i branschen.
Inbjudan till mötet gick ut till er som branschorganisationer (MRO, JHRF, Tågföretagen, Järnvägsentreprenörerna, NRSA, Swedtrain, Swerig), SKR och  de fyra största infrastrukturförvaltarna (Trafikverket, Inlandsbanan, A-Train och Öresundsbrokonsortiet).

Läs mer...


 

 

ERTMS og CBTC informationsmøde for entreprenører

Här följer information om ETCS mötet.....

Läs mer...


ERTMS Införandeplan

Trafikverket har kommit ut med en justerad införandeplan för ERTMS på ScanMed Öst och Väst.....

Läs mer...


 

Vårens möten

Nu kan ni boka in vårens besiktnings och medlemsmöten i era kalendrar.

Läs mer...

IMG 2098


Beslut rörande TDOK 2016:0289

Trafikverket har skickat ut två dokument som medför en ändring i TDOK 2016:0289.
Dessa gäller från 2020-01-01 fram tills en reviderad utgåva av TDOK 2016:0289 släpps.

Läs mer...


Utredning om att utreda förutsättningar för att minska förseningar

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget, analysera och redogöra för åtgärder som syftar till attförebygga och minska störningar och förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag och deras framförande av järnvägsfordon.
Den ska redovisas senast 21 augusti 2020

Läs mer...


Ny underhållsplan för järnvägsunderhåll

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en ny underhållsplan för järnvägsunderhåll.
Den ska redovisas senast 23 april 2020

Läs mer...


PM från Medlemsmötet

Den 22-23 oktober hade NRSA sitt Medlemsmöte på Kungsholmen i Stockholm.
Sponsorer var STHK och Euromaint.
PM och presentationer finns nu tillgängliga.

Läs mer...

IMG 3878


PM från Besiktningsmannaseminarium

Den 15 oktober hade NRSA sitt besiktningsmannaseminarium hos SMP i Uppsala.
PM och presentationer finns nu tillgängliga.

Läs mer...

besiktningmote


Nya regler för Tunga Arbetsredskap

Nu har trafikverket fastställt de nya reviderade reglerna för TA
Tunga arbetsredskap har hitintills reglerats i TDOK 2016:0289 men i begränsad omfattning.
De förändringar som har gjorts är:

Läs mer...
TA


Förändring av 15-minutersregeln

Trafikverket har ändrat 15-minutersregeln vid arbete i infrastrukturen.
Det nya reglerna trädde ikraft den 1/9 - 2019

Läs mer...


Reviderad utgåva av TDOK 2017:0349

Nu är version 2.0 av TDOK 2017:0349 Spårfordon i arbetsläge fastställd och tillgänglig via Trafikverkets webbsida.
Dokumentet ställer krav för användande, underhåll och besiktning av spårfordon som har ett "arbetsläge", s.k. "gula maskiner".
De för ändringar som har gjorts är:

Läs mer...
Alvesta 1 2


Medlemsmöte i Stockholm

Välkomna till NRSA medlemsmöte i Stockholm.
Det kommer at hållas den 22 - 23 oktober hos Pulitzer på kungsholmen.
Medarrangörer är Stockholmskonsulterna och Euromaint.

Läs mer...
IMG 4491


Besiktningsmannamöte i Uppsala                                                       

Välkomna till besiktningsmannamötet hos SMP i Uppsala
Det kommer att hållas i deras lokaler i Ultuna den 15 oktober.

Läs mer...

besiktningmote


UPPDATERAT! Godkända besiktningsorganisationer

Nu finns de som är godkända för besiktning av spårfordon i arbetsläge och för TSA listade.

Läs mer...
Dekal kontrollbesiktning 002


PM från vårens möten

Nu ligger PM och presentationer ute på hemsidan

Medlemsmöte...
Besiktningsmöte...


Godkända besiktningsorganisationer

Nu finns de som är godkända för besiktning av spårfordon i arbetsläge listade.

Läs mer...


Säkerhetskonferenser

Presentationer från Transportstyrelsens och Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens säkerhetskonferenser finns att ladda ner.

Läs mer...


Trafikverkets genomförandeplan

Trafikverket har gett ut sin genomförandeplan för åren 2019 - 2024.

Läs mer...


prEN 15955 draft

Nu kan vi inom NRSA få ta del av draften på nya EN 15955 och komma med synpunkter

Läs mer...


Besiktningsmanual NRSA 2622

Nu har den uppdaterade utgåvan av NRSA 2622 publicerats.

Läs mer...

 


 

 

 

 

 

2011-06-01.2 016
25.3.09
25
6970 NR 190215 06
Alvesta 1 2
B50---7
BS MTR200 web
DSC00405
DSC00935 2
DSCN0200
DSC 8429
Falkensteiner Brcke Studio31 3
INFRANORD 22
INFRANORD 9 3
Infranord IMV 200
Infratek 001
Infratek 002
Infratek 003
Infratek 004
Matisa-B66U
P1010044
P1010053
P1010069
P1010100
P1010101
P1010124
P1010130
P1010138
P2270030
P2270040
SAM 0660
Strukton
huddig jarnvag6 - md large
large
mantena
norskbane
rosenqvist