Aktuellt

Möte med Trafikverket i Eskilstuna 2014 03 19

Möte angående TSA-TDOK´en. SYNPUNKTER att "ta med"

Ulf Steneryd, Bertil Gyllner, Mika Suorsa och Jan Åström träffar Ingemar Adolfsson och representanter för TSA-gruppen för att diskutera NRSA´s synpunkter på TSA-TDOK´en. HÖR AV DEJ MED SYNPUNKTER VI KAN TA UPP! Så konkreta som möjligt. Kostnads aspekter är också välkomna.