Aktuellt

Transportstyrelsen upphör med att förvalta JTF

Senast den 1 januari 2016 slutar Transportstyrelsen att förvalta Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF).
Då måste infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag själva förvalta sina trafiksäkerhetsinstruktioner (TRI).
Förändringen innebär att branschen får ta ett större ansvar med ökade kostnader som följd.
Nu finns en möjlighet till gemensam förvaltning, där branschen delar på ansvaret och på kostnaderna.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Transportstyrelsen-upphor-med-att-forvalta-JTF/