Aktuellt

Reviderade regler för TSA - Tunga Spårgående Arbetsredskap

Nya versioner av TDOK för TSA är nu fastställda:

 • TDOK 2013:0001 (ver 8.0) Tunga spårgående arbetsredskap - Operativa och tekniska förutsättningar
 • TDOK 2013:0002 (ver 8.0) Tunga spårgående arbetsredskap - Tekniska krav
 • TDOK 2013:0004 (ver 7.0) Tunga spårgående arbetsredskap - Besiktningskrav och rutiner
 • TDOK 2013:0001 (ver 6.0) Tunga spårgående arbetsredskap - Besiktningsmanual

Dokumentet börjar gälla 2021-06-01.
De finns att ladda ner på trafikverket.se. http://trvdokument.trafikverket.se/ som "gäller inte än".

Förändringarna är ett led i Trafikverkets arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten ger upphov till.

De huvudsakliga förändringarna i dokumenten är:

 • sammankoppling TSA och spårspann, tillverkarnas och innehavarnas restriktioner vid sammankoppling
 • besiktning efter skada av väsentliga funktioner
 • undantag gula indikeringslampan för TSA som i sin konstruktion alltid har vältningsförhindrande säkerhetssystem inkopplat
 • förtydligande texter om instruktioner för frikoppling av drivning och broms för TSA i händelse av haveri och förflyttning
 • texter om dekal "överskridandemärkning" tas bort
 • revidering av texterna om elektriskt jordande förmåga för TSA. Anpassning till SS-EN 50153 har genomförts. Kompletterande motstånds-/impedansmätningskrav enligt standard
 • mera generell skrivning om nödmanövreringskravet om TSA slutat fungera och förtydligande om vad TSA ska klara när tillsatsutrustningen finns monterad
 • ansvar, innehavare och ägare, vid väsentlig påverkan
 • förtydligande om ansvar besiktningsdekal mellan innehavare och besiktningsföretag
 • korrektur referenser

TSA dekal