Aktuellt

Utrullningsplanen för ERTMS ses över

Trafikverket har gjort en fördjupad analys inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige och identifierat ett antal kritiska faktorer som behöver hanteras, därför genomförs nu en översyn av hela utrullningsplanen

I analysen gjord av Trafikverket har flera kritiska faktorer identifierats som behöver lösas ut inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige.
–Vi behöver samla oss i Trafikverket och i dialog med branschaktörer utveckla och förbättra strategin och ta ett helhetsgrepp inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige. För att vi ska lyckas behöver rätt förutsättningar finnas på plats och att vi löser ut de behov som nu har identifierats.

Läs mer på Trafikverket.se.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-11/utrullningsplanen-for-ertms-i-sverige-ses-over/

ERTMS