Aktuellt

Ny version av TDOK 2017:0349

Trafikverket låter meddela att de har uppdaterat TDOK 2017:0349 - Spårfordon i arbetsläge.
Den nya uppdateringen som är version 3 börjar gälla 2021-06-01.

Den finns att ladda ner från Trafikverkets dokumentcenter, http://trvdokument.trafikverket.se/ (sök på status "gäller inte än")

Förutom redaktionella ändringar består den huvudskliga förändringen i att tabellen för bromsprocenttal tagits bort. Istället gäller kraven för broms som finns i SS-EN 14033.

0349