Aktuellt

Krav på utbildning för operatör TA

Trafikverket har beslutat att utbildning som skett till operatör TSA (OPT-TSA) och TA(OPT-TA) innan 2020-06-01 medför att behörighet operatör TA erhålls.
För de som genom detta beslut erhåller behörighet operatör TA ska repetitionsutbildning genomföras under innevarande period och omfatta TDOK 2018:0455.

TA operatör

Ladda ned beslut