Aktuellt

Remisser från Trafikverket inför 2022

Till varje förändrat dokument finns regeländringsförslag som tydliggör vad som förändrats.

Remissvar lämnas till NRSA senast 2021-09-03. Trafikverkets avsikt är att dokumenten ska börja gälla 2022-06-01.

Allmän/kompletterande information:

  • Det pågår ett arbete med att förtydliga kraven på EMC. Det arbetet påverkar inte remissversionen men kan ändå komma att påverka kommande versioner av TDOK 2018:0455 (TA) och TDOK 2013:0001-0005 (TSA).
  • I TDOK 2016:0289, bild 2 och 4 kommer att justeras efter remissen. Bild 2 kommer att kompletteras med hjälpkraft- och återledning. Bild 4 kommer att kompletteras med säkerhetsmarginal.
    I dokumentet framgår också förändringarna genom grön färg för nytillkommen text och röd färg för slopad text.
  • I TDOK 2018:0455. Slopat krav på utvändigt Nödstoppsfunktion. I dokumentet framgår också förändringarna genom grön färg för nytillkommen text och röd färg för slopad text.
  • I TDOK 2013:0004 och TDOK 2013:0005 remissversioner är ett fåtal justeringar genomförda men medföljer ändå för förbättringsförslag utifrån vunna erfarenheter i besiktningsverksamheten.
    I TDOK 2013:0001-00005. Förtydligande text om jordning, antenner och spårföljarutrustning. I dokumenten framgår också förändringarna genom grönmarkerad text med överstrykning för den text som är slopad
  • TDOK 2017:0349. De huvudsakliga förändringarna i remissversionen består i införandet av krav från ECM-förordningen, samt krav för den operativa situationen då arbetsfordon med enbart tillfälligt godkännande, s.k. passiv transport, ska användas på Trafikverkets infrastruktur. Ny eller förändrad text är markerad med röd text i remissdokumentet, se även dokument med lista över ändringar (struken text syns enbart i ändringslistan)

TSA
TDOK 2013:0001 Remissutgåva
TDOK 2013:0001 Ändringar
TDOK 2013:0002 Remissutgåva
TDOK 2013:0002 Ändringar
TDOK 2013:0004 Remissutgåva
TDOK 2013:0004 Ändringar
TDOK 2013:0005 Remissutgåva
TDOK 2013:0005 Ändringar

TA
TDOK 2018:0455 Remissutgåva
TDOK 2018:0455 Ändringar

Säkerhet vid aktivitet i spårområdet
TDOK 2016:0289 Remissutgåva
TDOK 2016:0289 Ändringar

Spårfordon i arbetsläge
TDOK 2017:0349 Remissutgåva
TDOK 2017:0349 Ändringar

Ert remissvar skrivs på remissvarsblanketten som finns för nedladdning här nedan. Ett dokument per remiss.
Sänd ert remissvar till Mika Suorsa senast den 3 september 2021 för sammanställning av ett gemensamt NRSA-svar till Trafikverket.
Blankett remissvar

NRSA remissvarsadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.