Aktuellt

Ny version av TDOK 2018:0455 Tunga Arbetsredskap

Här kommer den nya versionen av TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap som börjar gälla den 1 juni 2022.

Dokumentet är publicerat på trafikverket.se. Klicka på länken nedan.

http://trvdokument.trafikverket.se/

Sök efter TDOK 2018:0455 och ange status gäller inte än.

Syftet med detta dokument är att omhänderta de risker som kan uppstå vid användning av TA i spårområdet.

De huvudsakliga förändringarna i denna version är:

  • Slopat krav på utvändig nödstoppsfunktion
  • Tydliggjort för vilka TA som kravet på nödstopp gäller
  • Klargjort entreprenörens ansvar för att de tekniska kraven uppfylls
  • Tydliggjort för vilka TA som kravet på daglig funktionskontroll gäller
  • Exemplifierat vilka arbeten som styrs av TA- och TSA-regelverken

Information om regelförändringarna sker genom

  • den årliga repetitionsutbildningen för operativ personal
  • särskilda dragningar för järnvägs- och maskinentreprenörer, beställare och arbetsplatskontrollanter inom Trafikverket m.fl.