Aktuellt

Nya versioner av TDOK 2022:0001 - 0005 Tunga Spårgående Arbetsredskap

Trafikverket har nu släppt de nya versionerna av TDOK för TSA.

Här kommer de nya versionerna av TDOK serien 2022:0001, 2022:0002, 2022:0004 och 2022:0005 som börjar gälla den 1 juni 2022.
Dokumentet är publicerat på trafikverket.se.
http://trvdokument.trafikverket.se/
med status gäller inte än.

Med anledning av att dokumenten i samband med framtagande av nya versioner av TDOK serien 2013:0001, 2013:0002, 2013:0004 och 2013:0005 även omvandlats till ny dokumenttyp,
från ”Riktlinje” till ”Trafiksäkerhetsbestämmelse” har de erhållit nya dokument ID, till TDOK serien 2022:0001, 2022:0002, 2022:0004 och 2022:0005.
Syftet med dokumenten är att omhänderta de risker som kan uppstå vid användning av TSA i spårområdet.

De huvudsakliga förändringarna i dokumenten är relativt små detta år men har inneburit:

  • Förtydligade krav vid daglig funktionskontroll
  • Förtydligande om att Lämplighetsbesiktning avseende personaltransport ska tillämpas
  • Skärpning av krav på användarlägen för spårföljarutrustning
  • Justerade texter om antenner och maskinjordning.

Information om regelförändringarna sker genom

  • särskilda dragningar för järnvägs- och maskinentreprenörer, beställare och arbetsplatskontrollanter inom Trafikverket m.fl.

Bilagor:

TSA dekal