Aktuellt

Medlemsmöte i Västerås 13- 14 april 2015

Mötet kommer att hållas på Quailty Hoteli Västerås med Strukton som värd.

Det blir ett intressant möte med information om bl.a. pågående arbete med regelverk för Spårburna Arbetsmaskiner inkl. TSA – Tunga Spårgående Arbetsredskap i Europa, Norden samt Sverige och Danmark. Hur kan vi få gemensamma regler i Norden?

 Logo Strukton Rail home

Men framför allt blir det tillfälle till kollegialt utbyte!

Vi återkommer med den definitiva Agendan så snart den är fastställd.

Mötet avslutat: