Aktuellt

Beslut om samråds, avvikelsemeddelande 2, järnvägsnätsbeskrivning 2016

Trafikverket avser att förändra innehållet i Järnvägsnätsbeskrivning 2016 och inbjuder till samråd om föreslagna ändringar i detta avvikelserneddelande.

Samrådstiden pågår fram till 2015-03-02 då samrådssvar ska vara lämnat via e-post till jnb@trafikverket.se eller insänt till

Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning samrådssvar
781 89 Borlänge

Samrådsunderlaget finns publicerat på Trafikverkets webbplats http://www.trafikverket.se/jnb/
Beslut
om avvikelser meddelas 9 mars på Trafikverkets webbplats.

Här kan du ladda ned och läsa mer om beslutet:
Beslut om samråds, avvikelsemeddelande 2, järnvägsnätsbeskrivning 2016 (592.93 kB)