Aktuellt

Inbjudan till besiktningsmannaseminarium 2015 03 24 i Åmål

NRSA fortsätter sitt arbete med att utveckla och ”KALIBRERA” besiktningen av Spårgående arbetsmaskiner och TSA – Tunga Spårgående Arbetsredskap.

NRSA inbjuder nu, i nära samarbete med Euromaint, till en dags gemensamma aktiviteter i Åmål.

Notera att Seminariet är efter att Trafikverket, Kenneth Boberg, har presenterat arbetsgruppens för TDOK för Spårgående Arbetsmaskiner FÖRSLAG till nytt regelverk (TDOK) som också ersätter BVF 528.2622 och 528.43110 samt BVH 528.2622.

NRSA kommer att närvara när detta presenteras och kommer att informera om det under Seminariet.

Seminariet avslutat: