Aktuellt

Inbjudan till seminarium för TSA- frågor, 28 & 29 april

Trafikverket och NRSA inbjuder till seminarium där frågor om regler, planering, besikning och arbetsplatskontroller kommer att behandlas.

Det kommer många frågor från branschen om tolkningar av regler som måste klaras ut. Det är vår ambition att alla ska förstå och kunna arbeta efter det regelverk som styr hanteringen av TSA.

Seminarier
Vi håller två likartade seminarier för att så många som möjligt ska kunna delta. Den första seminariedagen blir i Hässleholm och den andra i Uppsala.


28 april Hässleholm
Plats: Stadshotellet, ligger vid Stortorget 5 min från järnvägsstationen. Frykholmsgatan 13

Tid: 9.00 – 16.00

29 april Uppsala
Plats: First Hotel Linné. Skolgatan 45
Tid 9.00 – 16.00

Anmälan sker till Håkan Sundquist, se inbjudan för kontaktuppgifter.

Seminarium avslutat.