Aktuellt

Reviderade TSA-dokument

TDOK 2013:0003 version 2.0 Tunga spårgående arbetsredskap – Medgivandeprövning slopas och ersätts av EG- försäkran enligt 2006/42/EG juni 2010, Maskindirektivet.

I grunden innehåller TDOK 2013:0003 samma krav som EG- försäkran och anses inte utgöra någon ytterligare styrning av kraven på tunga spårgående arbetsredskap. EG- försäkran innebär att en maskin uppfyller och överensstämmer med gällande krav.

Trafikverket vill minska administration som inte tillför något till verksamheten och därför slopas detta dokument. Det innebär att vid förstagångsbesiktning ska EG- försäkran visas upp.

Ny version av rubricerade riktlinjer börjar gälla 2015-03-29 och ska användas av branschen, samt vid upphandling av Trafikverkets entreprenader.

Dokumenten finns att hämta på följande länk:

http://www.trafikverket.se/Foretag/System-och-e-tjanster/Sok-och-bestall-dokument/Styrande-och-vagledandedokument/

Här kan du ladda ner Trafikverket informationsmeddelande i sin helhet:
Reviderade TSA-dokument (113.37 kB)